Chậu rửa đặt bàn Lyric

2.340.000

Chậu rửa thành mỏng đặt bàn, không có thoát tràn
Kích thước: 600x410x100 mm, hình chữ nhật
Mã sản phẩm: LYS-WHT-38901NV