Bộ nhấn xả chậu rửa

1.160.000

Bộ nhấn xả chậu rửa, không có xả tràn, cổ 130mm
Mã sản phẩm: ALD-CHR-727L130V