Bộ nhấn xả chậu rửa

827.000

Bộ nhấn xả chậu rửa, không có xả tràn
Mã sản phẩm: ALD-CHR-727V