Xi phông chậu rửa

1.810.000

Xi phông chậu rửa, ống tiếp chậu 250mm, ống tiếp tường 190mm
Mã sản phẩm: ALD-CHR-769L250X190V