Xi phông chậu rửa

1.210.000

Xi phông chậu rửa, ống tiếp chậu 190mm, ống tiếp tường 125mm
Mã sản phẩm: ALE-CHR-773ML190X125V