Mặt nổi của bộ chia nước âm tường Kubix Prime

1.600.000

Mặt nổi của bộ chia nước âm tường (dùng với phần âm ALD-065NV bán riêng)
Mã sản phẩm: KUP-CHR-35065NKPMV