Mặt nổi của bộ chia nước âm tường ARIA

1.440.000

Mặt nổi của bộ chia nước âm tường
(dùng với phần âm ALD-065NV bán riêng)
Mã sản phẩm: ARI-CHR-39065NKV