Mặt nổi của bộ chia nước âm tường Laguna

2.310.000

Mặt nổi của van chia nước âm tường, kiểu tay gạt
(dùng với phần âm ALD-065NV bán riêng)
Mã sản phẩm:LAG-CHR-91065NKV