Tay sen gắn tường

2.020.000

Tay sen gắn tường, ống vuông 25x25mm, dài 600mm
Mã sản phẩm: SHA-CHR-455L600V