Thanh trượt gắn tường

2.920.000

Thanh trượt đường kính 19mm; dài 600mm
kèm sen tay một chức năng (HSH 1937)
kèm ống mềm đường kính 8mm, dài 1.5m và khay xà phòng
Mã sản phẩm: SHA-CHR-1110FHSV