Tay sen gắn tường

1.140.000

Tay sen gắn tường, ống tròn đường kính 20mm, dài 600mm
Mã sản phẩm: SHA-CHR-479L600V