Tay sen gắn trần

1.210.000

Tay sen gắn trần, ống vuông 25x25mm, dài 200mm
Mã sản phẩm: SHA-CHR-457L200V