AO Smith ghi dấu trên thị trường lọc nước

AO Smith ghi dấu trên thị trường lọc nước

AO Smith ghi điểm với người tiêu dùng thế giới nhờ liên tục đổi mới sáng tạo, đem đến những giải pháp lọc nước hiện đại, bảo vệ sức khỏe. Đề cao đổi mới sáng tạo Ngay từ những ngày đầu thành lập vào cuối thế kỷ 19, A. O. Smith đã xác định đổi mới sáng tạo chính là...