GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN JAQUAR

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN JAQUAR

TẬP ĐOÀN JAQUAR Được thành lập bởi Shri N. L. Mehra vào năm 1960 và có trụ sở chính tại Manesar, Tập đoàn Jaquar là một trong những công ty thiết bị vệ sinh phát triển nhanh nhất thế giới. Jaquar Group được xây dựng dựa trên nền tảng, tiêu chuẩn chất lượng và thẩm mỹ...